Updates van de kerngroep  6 oktober 2021, 20.00 uur âld skoalle.

PDF Uitnodiging Update Radar Wier 

 

Laatste nieuws van Defensie:

Op 6 september 2021 is het volgende bericht naar de kerngroep verstuurd;

In bijlage 4 van de bewonersbrief van 21 juli 2021 (referentie DM2021010092) worden de stappen besproken ten aanzien van uitbreiding gebruikstijden. In stap 2 wordt beschreven dat er op alle dagen van de week uitgebreid wordt, mits er aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste zullen er geluidsmetingen uitgevoerd worden waar (nogmaals) uit moet blijken dat de radar aan de geluidsnorm voor dag en avond voldoet. Ten tweede moet de meeting aantonen dat er een reductie van het geluidsniveau is ten opzichte van het begin van het jaar.

Er werd verwacht dat per 6 september uitgebreid kon worden in gebruikstijden. Zoals u weet heeft de controle meting afgelopen zaterdag plaatsgevonden. Via dit bericht willen wij u informeren dat wij nog in afwachting zijn van het eindrapport. Omdat wij nog in afwachting zijn van de resultaten zal er niet per 6 september uitgebreid worden. Op een later moment, wanneer de metingen aantonen dat er aan deze twee voorwaarden voldaan wordt, zullen wij de gemeente, de Kerngroep en bewoners per brief informeren over het uitbreiden van de gebruikstijden. De huidige gebruikstijden blijven voorlopig ongewijzigd, namelijk 8:00 – 19:00 uur.

Het verzoek om deze informatie ook met de bewoners te delen (eventueel middels uw facebookpagina).

 

Vervangen Radar 
Na meer dan 40 jaar werd in begin 2020 de Medium Power Radar van Defensie bij Wier vervangen. De vertrouwde radarbol moest plaats maken voor een nieuwe SMART-L Radar om het luchtruim van Nederland ook in de toekomst goed te kunnen beveiligen.

Omwonenden zijn vooraf niet geïnformeerd over het plaatsen van de nieuwe radar en wat er zou veranderen aan de bestaande situatie. Nadat Defensie in het najaar begonnen is met testen werd en wordt er nog steeds veel overlast ondervonden;

  • Storingen aan elektrische apparatuur
  • Geluidsoverlast
  • Hinder van het uitzicht op het draaiende apparaat, en de fellere verlichting 
  • Zorgen over de straling, gezondheid en de toekomst

Werkgroep Radar Wier
Een aantal inwoners van Wier is begonnen digitaal te vergaderen omdat we vanwege de Corona-crisis niet fysiek samen konden komen. Een goede uitlaatklep om alle frustratie over de overlast en onze zorgen te delen.

In het dorp is er een enquête gehouden om te kijken hoe de nieuwe radar bij iedereen leeft. Er zijn contacten gelegd met de gemeente Waadhoeke, de GGD en Defensie. We proberen naar informatie, antwoorden en oplossingen te zoeken voor de problemen.

Kerngroep Radar Wier 
In April 2021 is er na een fysieke vergadering besloten een kleinere kerngroep samen te stellen. Deze groep staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en bestaat uit twee mensen van de werkgroep, twee mensen van de gemeente Waadhoeke, en twee mensen van de GGD.

De website zal de komende tijd nog met meer informatie aangevuld worden. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar radarwier@outlook.com