Stand van zaken
Op dit moment is er nog steeds een test fase gaande, de rader staat overdag aan en tijdens calamiteiten. ’s Nachts nog niet omdat dan de geluidsnormen worden overschreden. Defensie heeft wel als doel om zo snel mogelijk de radar 24 uur per dag te laten draaien.

Met Thales (de producent van de radar) probeert Defensie het geluid te reduceren. Daar zijn al verschillende dingen voor uitgeprobeerd maar tot nu toe heeft er nog niets effect gehad.

De radar gebruikt nu een andere frequentie waardoor de storingen aan elektrische apparatuur zijn afgenomen. Waar er nog storingen zijn wordt dat volgens Defensie niet door de radar veroorzaakt.

Er zijn metingen gedaan door DEKRA Certification B.V. om de straling te onderzoeken. Defensie voldoet volgens het onderzoek aan de ICNIRP-norm en daarmee geven ze aan dat het veilig is voor omwonenden.

Alle informatie van Defensie m.b.t. de radar is hier te vinden: https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations

Gezonde leefomgeving
In de omgeving van de radar heeft men nog steeds last van het geluid dat levert frustratie op. We gingen van geen geluid, naar ’s nachts niet meer met de ramen open kunnen slapen en niet meer met plezier in je tuin zitten. Kan er misschien ook een bol om deze radar?

De zorgen over de straling zijn er nog steeds. De straling van de nieuwe radar is vele malen hoger ten opzichte van de oude situatie. Is leven in de cumulatieve straling (straling die er altijd al is plus de straling van de radar) wel veilig voor de gezondheid en wat zijn de gevolgen over een langere tijd?

Over de veiligheid van de ICNIRP-norm en belangenverstrengeling zijn nog vragen. De uitleg over de uitslag van de metingen zijn niet geheel duidelijk.

Hoe kan het dat er zomaar akkoord wordt gegeven door gemeente en Defensie voor het plaatsen van een radar zonder dat er voorafgaand getest is? Waarom zo dicht op de bewoning? Waarom zijn omwonenden niet vooraf ingelicht? Hoort de gemeente geen zorg te dragen voor een gezonde leefomgeving?

Tot nu toe zijn de online bijeenkomsten van Defensie kort met hele algemene presentaties, waardoor er niet genoeg tijd is om alle vragen te beantwoorden. Ook na het invullen van het contactformulier kan het soms maanden duren voordat je antwoord krijgt.

We voelen ons niet altijd gehoord en serieus genomen door de verschillende instanties. Waarom dienen wij als proefkonijn?

PDF Bezwaren tegen de radar – Veiligheidsclaim defensieradar Wier zeer discutabel

In Herwijnen voert men ook een strijd tegen plaatsing van dezelfde radar, dat is daar tot nu toe nog tegen gehouden. https://www.nietnogeenradar.nl

Antwoorden en oplossingen 

Het doel van Werkgroep Radar Wier is om naar oplossingen te zoeken, de overlast te verminderen en de onzekerheden weg te nemen. Met de inzet van de Kerngroep Radar Wier hebben we korte lijnen met de gemeente Waadhoeke, de GGD en Defensie. Er wordt gezocht naar antwoorden op de vragen en naar juiste en volledige informatie zodat iedereen een eigen mening kan vormen.